source link

Järnskogs socken

Järnskogs socken är en socken som ligger i Värmland. Socknens yta är 241 kvadratkilometer. I juridiskt hänseende hörde Järnskogs socken helt eller delvis till Nordmarks härad. Sockenkyrkan heter Järnskogs kyrka. Kyrkans placering ser du utmärkt på kartan till vänster. Järnskogs kyrka är en skyddad byggnad hos Riksantikvarieämbetet och finns därför med i Bebyggelseregistret. År 2000 bodde 1432 personer inom socknen.

Mer om Järnskogs socken

Om du har några frågor om Järnskogs socken eller vill bidra med information och tips till denna sida så är du varmt välkommen att kontakta oss genom formuläret nedanför. Vi försöker besvara all e-post så snabbt som möjligt.
http://lesmasphotos.com/faq/ Försök vara så tydlig som möjligt om du ställer en fråga och bifoga all nödvändig information.
Copyright 2013-2018 Socknar.se