Järstads socken

Järstads socken är en socken som ligger i Östergötland. Det är en liten socken vars yta utgör 11,23 kvadratkilometer. I juridiskt hänseende hörde Järstads socken helt eller delvis till Göstrings härad. Kyrkbyn heter liksom socknen Järstad och där ligger sockenkyrkan Järstads kyrka. Kyrkans placering ser du utmärkt på kartan till vänster. Järstads kyrka är en skyddad byggnad hos Riksantikvarieämbetet och finns därför med i Bebyggelseregistret. Det bodde 129 människor i socknen år 2000.

Järstads kyrka

go to site
Copyright 2013-2018 Socknar.se