Roslags-Kulla socken

Roslags-Kulla socken är en socken som ligger i Uppland. Socknens yta är 45,61 kvadratkilometer. I juridiskt hänseende hörde Roslags-Kulla socken helt eller delvis till Åkers skeppslag. Kyrkbyn heter liksom socknen Roslags-Kulla och där ligger sockenkyrkan Roslags-Kulla kyrka. Kyrkans placering ser du utmärkt på kartan till vänster. Det bodde 492 människor i socknen år 1951.

enter Roslags-Kulla kyrka

source link
Copyright 2013-2018 Socknar.se