Vendels socken

Vendels socken är en socken som ligger i Uppland. Socknens yta är 169,3 kvadratkilometer. I juridiskt hänseende hörde Vendels socken helt eller delvis till Örbyhus härad. Sockenkyrkan heter Vendels kyrka. Kyrkans placering ser du utmärkt på kartan till vänster. Vendels kyrka är en skyddad byggnad hos Riksantikvarieämbetet och finns därför med i Bebyggelseregistret. Det bodde 2257 människor i socknen år 2000.

http://turkishinterpretingusa.com/lfof/

Copyright 2013-2018 Socknar.se