Stenkyrka socken

Stenkyrka socken är en socken som ligger i Gotland. Socknens yta är 55,4 kvadratkilometer. I juridiskt hänseende hörde Stenkyrka socken helt eller delvis till Gotlands norra härad. Sockenkyrkan heter Sten kyrka. Kyrkans placering ser du utmärkt på kartan till vänster. Sten kyrka är en skyddad byggnad hos Riksantikvarieämbetet och finns därför med i Bebyggelseregistret. År 2000 bodde 539 personer inom socknen.

Sten kyrka

Mer om Stenkyrka socken

Om du har några frågor om Stenkyrka socken eller vill bidra med information och tips till denna sida så är du varmt välkommen att kontakta oss genom formuläret nedanför. Vi försöker besvara all e-post så snabbt som möjligt.
Försök vara så tydlig som möjligt om du ställer en fråga och bifoga all nödvändig information.
Copyright 2013-2021 Socknar.se