Socknar i Värmland

Här hittar du alla socknar i Värmland. Värmland är till ytan totalt 18204 kvadratkilometer stort och där har funnits ungefär 100 socknar eller församlingar. De till ytan största socknarna i landskapet är Ekshärads socken, Dalby socken, Norra Ny socken och Norra Finnskoga socken.

Vapen för Värmland

NamnSockenkodYta
Alsters socken 2115 128,53 km2
Arvika landsförsamling - -
Arvika stadsförsamling - -
Bjurtjärns socken 2117 182,03 km2
Blomskogs socken 2118 155,73 km2
Boda socken 2119 83,02 km2
Bogens socken 2120 84,64 km2
Borgviks socken 2121 61,35 km2
Botilsäters socken 2122 79,04 km2
Brattfors socken 2123 219 km2
Bro socken 2124 99,76 km2
Brunskogs socken 2125 267,84 km2
By socken 3055 -
Dalby socken 2127 794,97 km2
Degerfors socken - -
Eda socken 2130 288,1 km2
Eds socken 2129 91,82 km2
Ekshärads socken 2131 889,8 km2
Eskilsäters socken 2132 63,8 km2
Filipstad - -
Forshaga - -
Frykeruds socken 2135 147,07 km2
Fryksände socken 2136 522 km2
Färnebo socken 2137 491,36 km2
Gillberga socken 2138 208,09 km2
Glava socken 2139 303,33 km2
Grava socken 2140 165,04 km2
Grums socken 2141 174,05 km2
Gräsmarks socken 2142 407,43 km2
Gunnarskogs socken 2143 411,8 km2
Gustav Adolfs socken 2144 421,84 km2
Gåsborns socken 2145 237,04 km2
Hagfors - -
Hammarö socken 2147 55,2 km2
Holmedals socken 2148 142,81 km2
Huggenäs socken 2149 36,89 km2
Högeruds socken 2150 71,97 km2
Järnskogs socken 2151 241 km2
Karlanda socken 2152 202,07 km2
Karlsdals socken - -
Karlskoga - -
Karlstads landsförsamling - -
Karlstads stadsförsamling - -
Kila socken 2154 -
Kristinehamn - -
Kroppa socken 2156 251,4 km2
Köla socken 2157 239,9 km2
Lekvattnets socken 2158 196,53 km2
Lungsunds socken 2160 196,32 km2
Lysviks socken 2161 201 km2
Långseruds socken 2162 223,88 km2
Mangskogs socken 2163 135,1 km2
Millesviks socken 2164 34,71 km2
Munkfors församling - -
Nedre Ulleruds socken 2166 131,46 km2
Nordmarks socken 2168 252,28 km2
Norra Finnskoga socken 2169 691,72 km2
Norra Ny socken 2170 746,7 km2
Norra Råda socken 2171 -
Nors socken 2167 106,04 km2
Ny socken 2172 105,35 km2
Nyeds socken 2173 327,14 km2
Nyskoga socken 2174 181,12 km2
Nysunds socken 2256 285,3 km2
Ransäters socken 2175 -
Rudskoga socken 2176 79,88 km2
Rämmens socken 2177 312,05 km2
Segerstads socken 2178 63,93 km2
Silbodals socken 2179 259,43 km2
Silleruds socken 2180 414,18 km2
Skillingmarks socken 2181 129,2 km2
Stavnäs socken 2182 220,5 km2
Stora Kils socken 2183 172,05 km2
Sunne socken 2185 572,73 km2
Sunnemo socken 2186 226,62 km2
Svanskogs socken 2187 133,81 km2
Säffle församling - -
Södra Finnskoga socken 2189 608,15 km2
Södra Ny socken 2190 57,52 km2
Södra Råda socken 2052 60,19 km2
Trankils socken 2192 98,95 km2
Tveta socken 3056 -
Töcksmarks socken 2194 133,37 km2
Varnums socken 3057 -
Visnums socken 2196 190,91 km2
Visnums-Kils socken 2197 97,58 km2
Vitsands socken 2198 412,73 km2
Värmskogs socken 2199 106,48 km2
Väse socken 2200 258,73 km2
Västra Fågelviks socken 2201 107,13 km2
Västra Ämterviks socken 2202 135,15 km2
Älgå socken 2205 174,55 km2
Älvsbacka socken 2206 70,88 km2
Ölme socken 2207 178,8 km2
Ölseruds socken 2208 49,5 km2
Östervallskogs socken 2209 149,07 km2
Östmarks socken 2210 412,73 km2
Östra Fågelviks socken 2211 85,25 km2
Östra Ämterviks socken 2212 133,15 km2
Övre Ulleruds socken 2213 227,5 km2
Copyright 2013-2021 Socknar.se