Socknar i Gotland

Här hittar du alla socknar i Gotland. Gotland är till ytan totalt 3183.7 kvadratkilometer stort och där har funnits omkring 90 socknar eller församlingar. De till ytan största socknarna i landskapet är Fårö socken, Lärbro socken, Othems socken och Hangvars socken.

Vapen för Gotland

NamnSockenkodYta
Akebäcks socken 0892 10,57 km2
Ala socken 0893 31,74 km2
Alskogs socken 0894 38,07 km2
Alva socken 0895 23,3 km2
Anga socken 0896 30,49 km2
Ardre socken 0897 -
Atlingbo socken 0898 14,67 km2
Bara socken 3033 -
Barlingbo socken 0899 16,87 km2
Björke socken 0900 12,14 km2
Boge socken 0901 36,55 km2
Bro socken 0902 23,8 km2
Bunge socken 0903 34,56 km2
Burs socken 0904 41,87 km2
Buttle socken 0905 31,07 km2
Bäls socken 0906 24,87 km2
Dalhems socken 0907 29,84 km2
Eke socken 0908 18,55 km2
Ekeby socken 0909 16,77 km2
Eksta socken 0910 46,21 km2
Endre socken 0911 23,69 km2
Eskelhems socken 0912 37,78 km2
Etelhems socken 0913 46,61 km2
Fardhems socken 0914 20,45 km2
Fide socken 0915 15,01 km2
Fleringe socken 0916 69 km2
Fole socken 0917 28,23 km2
Follingbo socken 0918 37,01 km2
Fröjels socken 0919 43,22 km2
Fårö socken 0920 150,41 km2
Gammelgarns socken 0921 38,27 km2
Ganthems socken 0922 23,32 km2
Garde socken 0923 28,91 km2
Gerums socken 0924 13,57 km2
Gothems socken 0925 71,79 km2
Grötlingbo socken 0926 34,66 km2
Guldrupe socken 0927 15,88 km2
Hablingbo socken 0928 52,41 km2
Halla socken 0930 14,87 km2
Halls socken 0929 34,32 km2
Hamra socken 0931 20,2 km2
Hangvars socken 0932 84,18 km2
Havdhems socken 0933 35,57 km2
Hejde socken 0934 62,64 km2
Hejdeby socken 0935 22,02 km2
Hejnums socken 0936 45,01 km2
Hellvi socken 0937 40,32 km2
Hemse socken 0938 24,58 km2
Hogräns socken 0939 22,18 km2
Hörsne socken 0940 -
Klinte socken 0941 29,14 km2
Kräklingbo socken 0942 46,02 km2
Källunge socken 0943 18,45 km2
Lau socken 0944 27,55 km2
Levide socken 0945 31,89 km2
Linde socken 0946 22,75 km2
Lojsta socken 0947 22,12 km2
Lokrume socken 0948 34,91 km2
Lummelunda socken 0949 23,79 km2
Lye socken 0950 19,42 km2
Lärbro socken 0951 103,98 km2
Martebo socken 0952 27,23 km2
Mästerby socken 0953 22,97 km2
Norrlanda socken 0954 39,77 km2
Närs socken 0955 37,87 km2
Näs socken 0956 37,03 km2
Othems socken 0957 90,09 km2
Roma socken 0958 22,88 km2
Rone socken 0959 45,6 km2
Rute socken 0960 64,45 km2
Sanda socken 0961 40,75 km2
Sjonhems socken 0963 17,9 km2
Slite socken - -
Sproge socken 0964 24,21 km2
Stenkumla socken 0965 31,65 km2
Stenkyrka socken 0966 55,4 km2
Stånga socken 0967 39,4 km2
Sundre socken 0968 20,83 km2
Tingstäde socken 0969 43,32 km2
Tofta socken 0970 38,19 km2
Träkumla socken 0971 15,34 km2
Valls socken 0972 19,93 km2
Vallstena socken 0973 27,34 km2
Vamlingbo socken 0974 53,8 km2
Viklau socken 0975 17,59 km2
Visby landsförsamling - -
Visby stadsförsamling - -
Vänge socken 0977 39,76 km2
Väskinde socken 0978 39,45 km2
Västergarns socken 0979 12,2 km2
Västerhejde socken 0980 27,03 km2
Väte socken 0981 33,93 km2
Öja socken 0982 38,19 km2
Östergarns socken 0983 28,29 km2
Copyright 2013-2021 Socknar.se